Naše činnost

Jsme 3. oddíl skautů Dlouhá Třebová a 8. oddíl skautek Česká Třebová.

Kluci a holky z našich oddílů (dohromady 31 kluků a 40 holek do 15 let) chodí každý týden na skautskou schůzku své družiny, to je skupina 5-12 skautů nebo skautek. Hrají hry, občas se naučí něco o přírodě, uzel nebo nový sport. Jsou rádi venku na vzduchu a když prší, zvedne nám náladu deskovka nebo radost z vyluštěné šifry. V některých družinách skauti a skautky vyplňují skautskou stezku, takový motivační deník, který jim pomáhá v seberozvoji.

Jezdí také na výpravy a výlety, jedno i vícedenní, kde poznáváme krásy naší republiky. Zúčastňují se také větších akcí – střediskových výprav, závodů,…

Naše oddíly pravidelně každý rok pořádají deskohraní. Je to akce pro veřejnost, každý může přijít a zahrát si s námi nějakou tu deskovou nebo karetní hru. Účastníme se také dobročinné sbírky Společně proti rakovině a spolupracujeme se sdružením rodičů při ZŠ Dlouhá Třebová.

Největší svátek a odměna je letní skautský tábor. Tradičně si ho užíváme prvních čtrnáct dní v červenci.

Kdybyste se chtěli dozvědět, co to ten skauting vlastně je, pokračujte, prosím, sem: o skautingu.